Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
GRONDWET
VOOR  HET  KONINKRIJK  DER  NEDERLANDEN

 

zoektips     

 

 

 
Alfabetische trefwoordenlijstLJN AE9790 - bijzondere bijstand; kosten stofzuiger, gasfornuis en televisie; categoriale bijzondere bijstand; gemeentelijke beleidsregel; gelijkheidsbeginsel [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 1 Gw] [Onterechte afwijzing (categoriale) bijzondere bijstand voor kosten van een stofzuiger, gasfornuis en televisie, omdat betrokkenen ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel zijn gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust. Zo zijn betrokkenen evenals de wél tot de doelgroepen behorende 65-plussers ontheven van de sollicitatieverplichting, waardoor zij niet door middel van betaalde arbeid een hoger inkomen zullen kunnen verwerven.]

LJN AE0174 - bijzondere bijstand; kosten wasmachine en koelkast; gemeentelijke beleidsregel duurzame gebruiksgoederen; gelijkheidsbeginsel; renteschadevergoeding [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 1 Gw / 8:73 Awb] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van een wasmachine en koelkast, omdat betrokkene ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel wordt gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust.]

LJN AE6409 - bijzondere bijstand; tegemoetkoming sociaal-culturele activiteiten en vervanging duurzame gebruiksgoederen; zelfstandige woonruimte; gelijkheidsbeginsel [artt. 39 Abw (n.v.t. op Wwb) / 1 Gw] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, omdat betrokkene, aangezien zij bij haar ouders inwoont, niet over zelfstandige woonruimte beschikt als bedoeld in de gemeentelijke verordening.]

LJN AA4808 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige ex-echtgenoot; beëindiging bijstand; terugvordering; inlichtingenverplichting; hoofdverblijf; zorg voor gehandicapte kinderen; observaties sociale recherche; fraude; privacy; eerbiediging persoonlijke levenssfeer
[artt. 3, 65, 69, 81 en 90 Abw (= 3, 17, 54, 58 en 58 Wwb) / 10 Gw] [Terechte beëindiging en terugvordering van bijstand wegens gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige ex-echtgenoot, aangezien deze meer dan de helft van de dagen per week (ter verzorging van twee gehandicapte kinderen) in de woning verbleef en aldus daar zijn (feitelijk) hoofdverblijf had. Met de vele observaties door de sociale recherche is het privacyrecht niet geschonden. De bestuursrechter heeft een eigen verantwoordelijkheid, die afwijkt van die van de politierechter.]

LJN AA4301 - opleiding; HBO; studeren met behoud van uitkering; gelijkheidsbeginsel
[artt. 9, 113 en 114 Abw (geldend t/m 31 december 2002; n.v.t. op Wwb) / 1 Gw] [Terecht is geen toestemming verleend om een HBO-opleiding met behoud van bijstandsuitkering te volgen, omdat niet wordt voldaan aan het bepaalde in de Regeling noodzakelijke scholing. Er is geen sprake van discriminatie van vrouwen.]

LJN AA1086 - rijksvergoeding kosten van bijstand; weigering; anonieme tips
[artt. 47a ABW (= 136 Abw) (= 11 WFA) (n.v.t. op Wwb) / 10 Gw] [Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips is onterecht.]

LJN AA4446 - rijksvergoeding kosten van bijstand; weigering; anonieme tips [artt. 47a ABW (= 136 Abw) (= 11 WFA) (n.v.t. op Wwb) / 10 Gw] [Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips is onterecht.]

LJN AE4538 - rijksvergoeding kosten van bijstand; weigering; anonieme tips [artt. 47a ABW (= 136 Abw) (= 11 WFA) (n.v.t. op Wwb) / 10 Gw / 3:4 en 8:72 Awb] [Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand, omdat met de principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips onvoldoende is gewaarborgd dat het heronderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Kennisneming van anonieme tips is niet in strijd met het EVRM, de Wpr of de Grondwet.]

LJN AA5111 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; blijvend volledig arbeidsongeschikt; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel [artt. 9 en 113 Abw (= 13 en 9 Wwb) / 1 Gw / 7:3 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn blijvende volledige arbeidsongeschiktheid, dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel.]

LJN AE7389 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; ontheffing arbeidsverplichtingen; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel; IVBPR; verbod van reformatio in peius [artt. 9, 107 en 113 Abw (= 13, 9 en 9 Wwb) / 1 Gw / 6:18, 6:19 en 7:11 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om langer (dertien weken) dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkenen duurzaam zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen en derhalve dienen te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel, daar niet kan worden gezegd dat het gemaakte onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd wordt door objectieve en redelijke gronden.]

LJN AA8538 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; ontheffing arbeidsverplichtingen; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; zorgvuldigheid; motivering; dwangsom [artt. 9 en 113 Abw (= 13 en 9 Wwb) / 1 Gw / 3:2, 3:46 en 8:72 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om als belanghebbende jonger dan 57,5 jaar met behoud van uitkering dertien weken voor vakantie in het buitenland te mogen verblijven, omdat de ontheffing van de arbeidsverplichtingen van betrokkene niet in aanmerking is genomen, noch is gemotiveerd - gelet op het doel van de leeftijdsgrens - waarom ondanks de ontheffing toch geen toestemming kan worden verleend.]

LJN AE6671 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; volledig arbeidsongeschikt; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel [artt. 9 en 113 Abw (= 13 en 9 Wwb) / 1 Gw] [Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn volledige arbeidsongeschiktheid gedurende de komende vijf jaar (waarna hij al 57,5 jaar is), dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel.]

LJN AD5014 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; weigering bijstand; ontheffing arbeidsverplichtingen; alleenstaande ouder met kind jonger dan vijf jaar; jonger dan 57,5 jaar; discriminatieverbod; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel [artt. 7, 9, 11 en 113 Abw (= 11, 13, 16 en 9 Wwb) / 1 Gw / 8:72 Awb ] [Onterechte weigering van bijstand wegens verblijf in het buitenland langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken), omdat betrokkene vanwege haar tweejarige kind nog geruime tijd ontheven zal zijn van de arbeidsverplichtingen en zij derhalve dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers, wie het is toegestaan dertien weken in het buitenland te verblijven. Er zijn i.c. geen objectieve en redelijke gronden voor het onderscheid naar leeftijd. Overigens bestaat in iedere situatie waarbij de gebruikelijke vakantieduur wordt overschreden, dus ook in geval van ziekte, geen recht op bijstand.]

LJN AE2489 - vreemdeling; bijzondere bijstand voor illegaal kind; reiskosten van en naar school [artt. 4, 7, 13, 39 en 67 Abw (= 4, 11, 18, 35 en 43 Wwb) / 94 Gw] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor reiskosten van kinderen van en naar school wegens onrechtmatig verblijf in Nederland van die kinderen, omdat het de rechtmatig in Nederland verblijf houdende betrokkenen zijn die de bijstand hebben aangevraagd en de Abw aan het begrip kind niet de voorwaarde verbindt dat het kind rechtmatig in Nederland verblijf dient te houden.]

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Grondwet | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x