Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA1086 - Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips is onterecht.

LJN AA4301 - Terecht is geen toestemming verleend om een HBO-opleiding met behoud van bijstandsuitkering te volgen, omdat niet wordt voldaan aan het bepaalde in de Regeling noodzakelijke scholing. Er is geen sprake van discriminatie van vrouwen.

LJN AA4446 - Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips is onterecht.

LJN AA4808 - Terechte beëindiging en terugvordering van bijstand wegens gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige ex-echtgenoot, aangezien deze meer dan de helft van de dagen per week (ter verzorging van twee gehandicapte kinderen) in de woning verbleef en aldus daar zijn (feitelijk) hoofdverblijf had. Met de vele observaties door de sociale recherche is het privacyrecht niet geschonden. De bestuursrechter heeft een eigen verantwoordelijkheid, die afwijkt van die van de politierechter.

LJN AA5111 - Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn blijvende volledige arbeidsongeschiktheid, dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel.

LJN AA8538 - Onterechte afwijzing verzoek om als belanghebbende jonger dan 57,5 jaar met behoud van uitkering dertien weken voor vakantie in het buitenland te mogen verblijven, omdat de ontheffing van de arbeidsverplichtingen van betrokkene niet in aanmerking is genomen, noch is gemotiveerd - gelet op het doel van de leeftijdsgrens - waarom ondanks de ontheffing toch geen toestemming kan worden verleend.

LJN AD5014 - Onterechte weigering van bijstand wegens verblijf in het buitenland langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken), omdat betrokkene vanwege haar tweejarige kind nog geruime tijd ontheven zal zijn van de arbeidsverplichtingen en zij derhalve dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers, wie het is toegestaan dertien weken in het buitenland te verblijven. Er zijn i.c. geen objectieve en redelijke gronden voor het onderscheid naar leeftijd. Overigens bestaat in iedere situatie waarbij de gebruikelijke vakantieduur wordt overschreden, dus ook in geval van ziekte, geen recht op bijstand.

LJN AE0174 - Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van een wasmachine en koelkast, omdat betrokkene ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel wordt gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust.

LJN AE2489 - Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor reiskosten van kinderen van en naar school wegens onrechtmatig verblijf in Nederland van die kinderen, omdat het de rechtmatig in Nederland verblijf houdende betrokkenen zijn die de bijstand hebben aangevraagd en de Abw aan het begrip kind niet de voorwaarde verbindt dat het kind rechtmatig in Nederland verblijf dient te houden.

LJN AE4538 - Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand, omdat met de principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips onvoldoende is gewaarborgd dat het heronderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Kennisneming van anonieme tips is niet in strijd met het EVRM, de Wpr of de Grondwet.

LJN AE6409 - Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, omdat betrokkene, aangezien zij bij haar ouders inwoont, niet over zelfstandige woonruimte beschikt als bedoeld in de gemeentelijke verordening.

LJN AE6671 - Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn volledige arbeidsongeschiktheid gedurende de komende vijf jaar (waarna hij al 57,5 jaar is), dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel.

LJN AE7389 - Onterechte afwijzing verzoek om langer (dertien weken) dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkenen duurzaam zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen en derhalve dienen te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel, daar niet kan worden gezegd dat het gemaakte onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd wordt door objectieve en redelijke gronden.

LJN AE9790 - Onterechte afwijzing (categoriale) bijzondere bijstand voor kosten van een stofzuiger, gasfornuis en televisie, omdat betrokkenen ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel zijn gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust. Zo zijn betrokkenen evenals de wél tot de doelgroepen behorende 65-plussers ontheven van de sollicitatieverplichting, waardoor zij niet door middel van betaalde arbeid een hoger inkomen zullen kunnen verwerven.

LJN CA4026 - Gemeenten krijgen niet meer geld voor de uitvoering van de Wwb. De Raad stelt vast dat de Grondwet hem verbiedt te beoordelen of de door de wetgever vastgestelde begrotingswet - een wet in formele zin - in strijd is met de Wwb. Ook vindt de Raad niet dat die begrotingswet in strijd is met de Europese regels.