Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   WAO
x
LJN:
x
AU6051
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 11-11-2005
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Weigering WAO-uitkering. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 05/883 WAO
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats] (Marokko), appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Appellant is op bij beroepschrift, met bijlagen, aangevoerde gronden in hoger beroep gekomen van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, van 3 januari 2005, reg.nr. 04/3556 WAO.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Appellant heeft bij schrijven van 30 mei 2005, met bijlage, zijn beroepschrift aangevuld.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 30 september 2005, waar appellant met berichtgeving, niet is verschenen en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. M. Scholten, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
II. MOTIVERING


Gedaagde heeft appellant bij besluit van 23 januari 2004 medegedeeld dat hem geen uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt toegekend, omdat hij niet 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest. Dit besluit is aan appellant per niet-aangetekende post van gelijke datum verzonden. Appellant is bij bezwaarschrift van 7 april 2004, bij gedaagde binnengekomen op 20 april 2004, in bezwaar gekomen van dat besluit. Op de vraag van gedaagde naar de reden van de termijnoverschrijding, is niet gereageerd door appellant. Appellant had in zijn bezwaarschrift wel aangegeven dat hij het besluit laat had ontvangen. Bij besluit op bezwaar van 24 juni 2004 (hierna: het bestreden besluit) heeft gedaagde het door appellant tegen voornoemd besluit gemaakte bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn niet-ontvankelijk verklaard.
De rechtbank heeft het bestreden besluit in stand gelaten.

Appellant heeft in hoger beroep aangevoerd dat gedaagde hem het besluit van 23 januari 2004 per niet-aangetekende post verstuurd heeft en hij het besluit pas laat gekregen heeft, waardoor hij pas laat bezwaar heeft kunnen maken.

De Raad overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Overeenkomstig artikel 6:8 van de Awb vangt deze termijn aan met ingang van de dag na die waarop het bestreden besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Tussen partijen is niet in geschil en ook de Raad ziet geen aanleiding te betwijfelen dat het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en door appellant is ontvangen. Derhalve dient te worden aangenomen dat de bezwaartermijn op 24 januari 2004 is aangevangen en op 5 maart 2004 is geŽindigd. Nu appellant eerst bij schrijven van 7 april 2004, bij gedaagde binnengekomen op 20 april 2004, bezwaar heeft gemaakt tegen gedaagdes besluit van 23 januari 2004, stelt de Raad vast dat appellant niet tijdig bezwaar heeft ingesteld.

Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

De Raad ziet in hetgeen appellant heeft aangevoerd, namelijk dat hij het niet-aangetekend verstuurde besluit pas laat heeft ontvangen en daardoor pas laat bezwaar kon maken, geen aanleiding de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten, nu appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij het besluit met aanzienlijke vertraging heeft ontvangen en dat hij redelijkerwijs niet binnen de oorspronkelijke beroepstermijn een (voorlopig) beroepschrift had kunnen indienen. Gedaagde heeft appellants bezwaar tegen het besluit van 23 januari 2004 bij het bestreden besluit derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Het vorenstaande leidt de Raad tot de slotsom dat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

De Raad ziet geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. H. van Leeuwen, in tegenwoordigheid van mr. M.B.M. Vermeulen als griffier en uitgesproken in het openbaar op 11 november 2005.

(get.) H. van Leeuwen.

(get.) M.B.M. Vermeulen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. WAO | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x