Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   WAO / ZW
x
LJN:
x
AV4234
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 03-03-2006
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht. De financiŽle situatie van betrokkene.
 
 
 

 

 
Uitspraak 05/2457 WAO en 05/2463 ZW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats], opposant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geopposeerde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


De Raad heeft bij uitspraak van 5 augustus 2005 het namens opposant ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 maart 2005, nummers AWB 02/1193 WAO en 02/1195 ZW, niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het griffierecht niet binnen de gestelde termijn is betaald.

Tegen die uitspraak heeft mr. S.H.R. van Heeks, advocaat te Amsterdam, namens opposant een verzetschrift ingediend.

Het verzet is behandeld ter zitting van de Raad gehouden op 20 januari 2006, waar opposant is verschenen bij gemachtigde en waar geopposeerde zich - met voorafgaand bericht - niet heeft laten vertegenwoordigen.
II. MOTIVERING


Ten gevolge van het gedane verzet dient de Raad thans de vraag te beantwoorden of het hoger beroep bij zijn uitspraak van 5 augustus 2005 terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

In het verzetschrift heeft de gemachtigde van opposant onder meer aangegeven dat het voor opposant vanwege zijn financiŽle situatie niet mogelijk is gebleken het griffierecht tijdig te voldoen, mede doordat opposant in dezelfde periode in het kader van de toevoeging een eigen bijdrage van Ä 90,-- diende te voldoen. Tijdens de behandeling ter zitting heeft de gemachtigde nog aangevoerd dat het voor een klein advocatenkantoor financieel niet mogelijk is de verschuldigde griffierechten voor cliŽnten te voldoen op het moment dat nog onduidelijk is of de aanvraag voor rechtsbijstand zal worden gehonoreerd.

Hetgeen de gemachtigde van opposant heeft aangevoerd bevat geen grond op basis waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest.

De Raad overweegt daartoe dat de gemachtigde van opposant zich in een eerder stadium, in ieder geval voor afloop van de betalingstermijn, tot de Raad had kunnen wenden met het verzoek om rekening te houden met de financiŽle situatie van opposant zodat de Raad aan opposant eventueel enig uitstel van betaling had kunnen verlenen.

Gezien het vorenstaande dient het verzet met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met het vijfde lid van artikel 8:55 van de Awb ongegrond te worden verklaard.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Aldus gegeven door mr. J. Janssen als voorzitter en mr. G.J.H. Doornewaard en mr. I.M.J. Hilhorst-Hagen als leden, in tegenwoordigheid van mr. N.E. Nijdam als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 3 maart 2006.

(get.) J. Janssen.

(get.) N.E. Nijdam.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. WAO | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x