Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   WAO
x
LJN:
x
AV8542
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 24-03-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Opschuiving van de wachttijd met twaalf weken. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Rekening houden met de periode waarin aanspraak bestaat op ziekengeld wegens bevalling.
 
 
 

 

 
Uitspraak 03/5175 WAO
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, appellant,

en

[gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder appellant tevens verstaan het Lisv.

Bij besluit van 4 juli 2001 heeft appellant ongegrond verklaard het bezwaar van gedaagde tegen zijn besluit van 16 november 2000 aan [naam betrokkene] per 27 maart 2000 een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer is toegekend.

Bij uitspraak van 19 september 2003, kenmerk AWB 01/640 WAO, heeft de rechtbank Groningen het beroep van gedaagde tegen het besluit van 4 juli 2001 gegrond verklaard, het besluit van 4 juli 2001 vernietigd en nadere beslissingen gegeven omtrent vergoeding van griffierecht en proceskosten.

Tegen deze uitspraak heeft appellant hoger beroep ingesteld op bij aanvullend beroepschrift met bijlage aangevoerde gronden.
[Naam betrokkene] is in de gelegenheid gesteld om als partij aan het geding deel te nemen.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad op 10 februari 2006. Voor appellant is verschenen mr. S.T. Dieters, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Gedaagde is niet verschenen.
II. MOTIVERING


Bij besluit van 16 november 2000, zoals gehandhaafd bij besluit van 4 juli 2001, heeft appellant beslist omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid van [naam betrokkene] per 27 maart 2000. Appellant is er hierbij van uitgegaan dat [naam betrokkene] per die datum de zogenoemde wachttijd van 52 weken vol had gemaakt.

Ter zitting van de Raad heeft de gemachtigde van appellant onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1998, gepubliceerd in JAR 1998/198 (het arrest-Mary Brown) en de jurisprudentie van de Raad, zoals onder andere neergelegd in de uitspraak van 6 juni 2003, 00/2504 WAO, LJN AG0220, medegedeeld dat nadere bestudering van het geschil heeft geleerd dat appellant zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat [naam betrokkene] per 27 maart 2000 de wachttijd van 52 weken vol had gemaakt.
Ten onrechte heeft appellant bij het bepalen of de wachttijd is verstreken er geen rekening mee gehouden dat hierbij niet mag worden meegeteld de periode waarin [naam betrokkene] aanspraak had op ziekengeld in verband met bevalling.
Het gevolg hiervan is, naar appellant naar voren heeft gebracht, dat het einde van de wachttijd voor de WAO met 12 weken opschuift.

De Raad ziet geen aanleiding de opvatting van appellant, dat zijn besluit van 4 juli 2001 onrechtmatig is omdat de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van [naam betrokkene] heeft plaatsgevonden tegen een onjuist tijdstip, niet te volgen.
Aan een bespreking van de overige grieven van appellant komt de Raad niet toe, nu appellant een besluit zal dienen te nemen omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid van [naam betrokkene] per een datum gelegen na 27 maart 2000.

Het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank waarbij - voor zover hier van belang - het besluit van 4 juli 2001 is vernietigd, treft mitsdien geen doel.
De aangevallen uitspraak dient - zij het op andere gronden - te worden bevestigd.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. J. Janssen als voorzitter en mr. G.J.H. Doornewaard en mr. J. Brand als leden, in tegenwoordigheid van D.W.M. Kaldenhoven als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 24 maart 2006.

(get.) J. Janssen.

(get.) D.W.M. Kaldenhoven.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. WAO | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x