Vrouwe Justitia

 

 

 

(Zie ook WAO)

 

LJN AI1102 - De WBIA dient aangemerkt te worden als een werkloosheidsregeling. Kan een uitkering ingevolge de WBIA op grond van EG-verordening 1408/71 worden geëxporteerd? Is de WBIA strijdig met de non-discriminatiebepalingen?

LJN AI1361 - Kan betrokkene op grond van artikel 10 van EG-verordening 1408/71 aanspraak maken op een uitkering ingevolge de WBIA? Is terecht een beroep gedaan op de non-discriminatiebepalingen omdat sprake is van indirect onderscheid naar nationaliteit?

LJN AR4408 - Intrekking WAO-uitkering. De beperkingen van betrokkene zijn niet onderschat. Aanvraag voor WBIA-uitkering is niet in behandeling genomen. Een WBIA-uitkering moet aangemerkt worden als een werkloosheidsuitkering, zodat het beroep op artikel 10 van EG-verordening 1408/71 niet kan slagen.