Vrouwe Justitia

 

 

 

 

LJN AE2710 - Is betrokkene schuldig nalatig geweest de verschuldigde premie ingevolge de AOW te betalen?

LJN AF7298 - Is betrokkene schuldig nalatig geweest de verschuldigde premie ingevolge de AOW te betalen? Faillissement.

LJN AO5458 - In dit geding is de vraag aan de orde of de SVB de premie voor de vrijwillige verzekering over de periode van 1 januari 2001 tot en met 17 juli 2001 juist heeft vastgesteld.

LJN AQ8875 - Bij de berekening van de hoogte van de (minimum)premie is sprake van dwingend recht. Het lage inkomen vormt geen bijzondere omstandigheid die tot afwijking van deze dwingendrechtelijke bepalingen noodzaakt.

LJN AT3071 - Vaststelling van de premie voor de vrijwillige verzekering op basis van de AOW, respectievelijk de Anw.