Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   Wvg
x
LJN:
x
AO8764
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 24-03-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Op initiatief van de CRvB is een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente, onder meer gelet op de gedingstukken en de bijzondere omstandigheden van dit geval, alsnog aan betrokkene met ingang van de datum in geding een financiŽle tegemoetkoming in de vervoerskosten ten bedrage van f 900,- per jaar zal toekennen.
 
 
 

 

 
Uitspraak 02/3446 WVG
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Bij primair besluit van 5 november 1999 heeft gedaagde, in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (hierna: Wvg), appellantes recht op een financiŽle tegemoetkoming voor vervoerskosten per 1 januari 2000 beŽindigd. Voorts heeft gedaagde aan appellante, eveneens per 1 januari 2000, een tegemoetkoming in de kosten van deelname aan de Stadstax in de vorm van maximaal 300 gratis ritten verleend.

Het tegen het primaire besluit gemaakte bezwaar is door gedaagde bij het bestreden besluit van 23 mei 2000 ongegrond verklaard.

Bij de aangevallen uitspraak van 3 juni 2002, reg.nr 00/6944 WVG, heeft de rechtbank 's-Gravenhage het tegen het bestreden besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Namens appellant heeft mr. M.H.J. Toxopeus, advocaat te Zoetermeer, tegen de aangevallen uitspraak hoger beroep ingesteld.

Het geding is behandeld ter zitting van 10 maart 2004, waar appellante zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. Toxopeus, voornoemd en waar gedaagde is verschenen bij gemachtigde mr. P.C. van Aller, werkzaam bij de gemeente Zoetermeer.
II. MOTIVERING


De Raad overweegt het volgende.

Tussen partijen is op initiatief van de Raad de volgende schikking tot stand gekomen.

Namens gedaagde is de bereidheid uitgesproken, onder meer gelet op de gedingstukken en de bijzondere omstandigheden van dit geval, alsnog aan appellante met ingang van 1 januari 2000 een financiŽle tegemoetkoming in de vervoerskosten ten bedrage van f 900,- per jaar toe te kennen. Tevens is door gedaagde uitgesproken dat deze financiŽle tegemoetkoming zal worden voortgezet behoudens fundamentele wijziging van relevante omstandigheden of wijziging van de toepasselijke wet- en regelgeving. Voorts heeft gedaagde verklaard geen beroep meer te zullen doen op de aangevallen uitspraak.

Vanwege appellante is hiermee ingestemd.

Ten slotte hebben partijen desgevraagd verklaard elkaar finale kwijting te verlenen.

Gelet op het vorenstaande bestaat thans geen belang meer bij een beoordeling van het door appellante ingestelde beroep, zodat dit niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Voor een veroordeling in de proceskosten is geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. M.I. 't Hooft als voorzitter en mr. G.M.T. Berkel-Kikkert en mr. A.W.M. Bijloos als leden, in tegenwoordigheid van C.H.T.W. van Rooijen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 24 maart 2004.

(get.) M.I. 't Hooft.

(get.) C.H.T.W. van Rooijen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Wvg | Wvg | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x