Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   Wvg
x
LJN:
x
AR7514
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 24-11-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.
 
 
 

 

 
Uitspraak 04/1045 WVG
P R O C E S - V E R B A A L
van de mondelinge uitspraak op 24 november 2004.

Zitting heeft: mr. M.I. t Hooft, als voorzitter, en mr. G.M.T. Berkel-Kikkert en mr. R.H.de Bock, als leden;
griffier: C.H.T.W. van Rooijen.

1e zaak, reg.nr: 04/1045 WVG.

Inzake:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante, verschenen in persoon,

tegen

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gedaagde, verschenen bij gemachtigde mr. M. van der Hijden, werkzaam bij gedaagde.
De rechtbank Amsterdam heeft het tegen het bestreden besluit van 13 mei 2003 ingestelde beroep bij uitspraak van 22 januari 2004, reg.nr. 03/3055 WVG, niet-ontvankelijk verklaard.
Het oordeel van de rechtbank komt erop neer dat het beroepschrift van 27 juni 2003 niet binnen de termijn, gesteld in artikel 6:7 jo artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is ingediend. Van een reden om de termijnoverschrijding ingevolge artikel 6:11 van de Awb verschoonbaar te achten is de rechtbank niet gebleken.

De Raad heeft in hetgeen door appellante in hoger beroep is aangevoerd geen aanknopingspunten gevonden om het oordeel van de rechtbank niet te volgen. De Raad onderschrijft de overwegingen en het oordeel van de rechtbank en ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

De Raad beslist daarom als volgt:
Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Waarvan proces-verbaal.

Utrecht, 24 november 2004.

De fungerend voorzitter, mr. M.I. t Hooft.

De plv. griffier, C.H.T.W. van Rooijen.

Voor eensluidend afschrift, de griffier van de Centrale Raad van Beroep.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Wvg | Wvg | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x