Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   Wvg
x
LJN:
x
AT3371
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 16-03-2005
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Het beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat niet is gebleken dat de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar zou zijn.
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 04/5614 WVG
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Maatschappelijke Zorg Walcheren, gevestigd te Middelburg, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Middelburg van 27 september 2004, reg.nr. Awb 02/499, waarbij zijn beroep tegen het besluit op bezwaar van gedaagde van 6 augustus 2002 niet-ontvankelijk is verklaard wegens - niet-verschoonbare - overschrijding van de beroepstermijn.

Namens appellant heeft D. Verschuure, wonende te Neerpelt (BelgiŽ), een aanvullend hogerberoepschrift ingezonden.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van 2 februari 2005, waar appellant niet is verschenen en gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door P.W.L. van der Meer, werkzaam bij de gemeenschappelijke regeling Maatschappelijke Zorg Walcheren.
II. MOTIVERING


In hoger beroep is uitsluitend aan de orde de vraag of de rechtbank bij de aangevallen uitspraak het beroep terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Niet in geschil is dat het, in beroep bestreden, besluit op bezwaar van gedaagde op 6 augustus 2002 aan appellant is toegezonden. De beroepstermijn ving derhalve aan op 7 augustus 2002 en eindigde op 17 september 2002.
Appellant heeft gesteld dat hij de enveloppe met daarin het beroepschrift, gedateerd 13 september 2002, op 13 september 2002 persoonlijk heeft afgegeven bij de centrale balie van de rechtbank Middelburg.

Op die enveloppe, die zich bij de gedingstukken bevindt, is echter door de centrale balie van de rechtbank de datum 18 september 2002 gestempeld. Voorts is daarop, met pen, het tijdstip 11.15 uur vermeld. Op het beroepschrift zelf bevindt zich een stempelafdruk van de sector bestuursrecht van de rechtbank van eveneens 18 september 2002.

Gelet hierop stelt de Raad, evenals de rechtbank, vast dat het beroepschrift op 18 september 2002 bij de rechtbank moet zijn ontvangen. Dit betekent dat de beroepstermijn is overschreden. Dat de termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn, is niet gebleken.

Hetgeen in het aanvullend hogerberoepschrift is aangevoerd over de trage afdoening van het beroep door de rechtbank, kan niet tot een ander oordeel over de ontvankelijkheid van het beroep leiden.

De rechtbank heeft het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard, zodat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

Voor een veroordeling in de proceskosten ziet de Raad geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gewezen door mr. drs. Th.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van C.H.T.W. van Rooijen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 16 maart 2005.

(get.) Th.G.M. Simons.

(get.) C.H.T.W. van Rooijen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Wvg | Wvg | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x