Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   WW
x
LJN:
x
AY6064
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 02-08-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Recht op vervolguitkering. Vaststelling van de eerste werkloosheidsdag.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 04/6749 WW
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 5 november 2004, 04/535 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Aan het geding in hoger beroep heeft tevens de Stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs in Noord-Holland (hierna: werkgever) als partij deelgenomen.

Datum uitspraak: 2 augustus 2006.
I. PROCESVERLOOP


Namens appellante heeft mr. R. Muurlink, advocaat te Alkmaar, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Namens appellante is bij brieven van 10 november 2005 en 22 maart 2006 gereageerd op het verweerschrift.

Desgevraagd heeft het Uwv bij brief van 6 april 2006 een nadere reactie ingezonden, waarop namens appellante bij brief van 6 juni 2006 is gereageerd.

Desgevraagd heeft de werkgever te kennen gegeven aan het geding te willen deelnemen. Een inhoudelijke reactie van die zijde, is verder uitgebleven.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 21 juni 2006, waar partijen met voorafgaand bericht niet zijn verschenen.
II. OVERWEGINGEN


1. Voor de feiten verwijst de Raad naar hetgeen daaromtrent door de rechtbank in de aangevallen uitspraak is weergegeven. Die feiten vormen, gelet op de inhoud van de gedingstukken, ook voor de Raad het uitgangspunt voor zijn beoordeling.

2.1. Bij voornoemde brief van 6 april 2006 heeft het Uwv de Raad meegedeeld dat het bestreden besluit van 19 februari 2004 niet langer wordt gehandhaafd en dat appellante alsnog aanspraak maakt op een vervolguitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW).

2.2. Het Uwv is thans met appellante van mening dat de eerste werkloosheidsdag dient te worden vastgesteld op 1 augustus 2003 in plaats van 11 augustus 2003, hetgeen de Raad juist acht.

2.3. Reeds gelet op het voorgaande dienen de aangevallen uitspraak en het besluit van 19 februari 2004 te worden vernietigd. De Raad zal het Uwv voorts opdragen met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit op bezwaar te nemen.

3. De Raad acht termen aanwezig om het Uwv met toepassing van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht te veroordelen in de proceskosten van appellante ter zake van aan haar verleende rechtsbijstand, welke worden begroot op 644,-- in beroep en 644,-- in hoger beroep, in totaal derhalve 1.288,--.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;
Verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit van 19 februari 2004;
Bepaalt dat de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een nieuw besluit op bezwaar neemt met inachtneming van deze uitspraak;
Veroordeelt de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de proceskosten van appellante tot een bedrag van 1.288,-- te betalen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
Bepaalt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het door appellante in beroep en in hoger beroep betaalde griffierecht van in totaal 139,-- aan haar vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door M.A. Hoogeveen als voorzitter en H. Bolt en H.G. Rottier als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van L. Karssenberg als griffier, uitgesproken in het openbaar op 2 augustus 2006.

(get.) M.A. Hoogeveen.

(get.) L. Karssenberg.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. WW | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x