Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AW1312
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2006:AW1312
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: herziening
Zaaknummer: 05/5922 WWB
Datum uitspraak: 11-04-2006
Wetsartikelen: art. 8:119 (nieuw) Awb
Essentie: Afwijzing verzoek om herziening. De feiten en omstandigheden waarop verzoekster zich beroept, dateren alle van vóór deze uitspraak en zijn in de procedure die tot de uitspraak heeft geleid - materieel - ook aan de orde geweest. Er is derhalve geen sprake van feiten of omstandigheden die bij verzoekster vóór de uitspraak niet bekend waren.

 

 

Uitspraak enkelvoudige kamer 05/5922 WWB
U I T S P R A A K
als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van:

[verzoekster], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoekster),

van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van 30 augustus 2005, 05/3856 WWB,

in het geding in hoger beroep tussen:

verzoekster

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: College).

Datum uitspraak: 11 april 2006.
I. PROCESVERLOOP


Verzoekster heeft verzocht om herziening van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van 30 augustus 2005, 05/3856 WWB.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden 28 maart 2006. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door mr.dr. G.P. Dayala, advocaat te Amsterdam. Het College heeft zich laten vertegenwoordigen door F.H.W. Fris, werkzaam bij de gemeente Amsterdam.
II. OVERWEGINGEN


Ingevolge artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten en omstandigheden die:
a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak;
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
c. waren zij bij de Raad bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

De Raad stelt vast dat de gronden die verzoekster tegen de uitspraak van 30 augustus 2005 heeft aangevoerd, en de in verband hiermede ingediende stukken, niet kunnen worden aangemerkt als feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. De feiten en omstandigheden waarop verzoekster zich beroept dateren alle van vóór deze uitspraak en zijn in de procedure die tot de uitspraak heeft geleid - materieel - ook aan de orde geweest. Er is derhalve geen sprake van feiten of omstandigheden die bij verzoeker vóór de uitspraak niet bekend waren.

Wat verzoekster met het verzoek om herziening in wezen beoogt, is het ter discussie stellen van de juistheid van de uitspraak van 30 augustus 2005. Daarvoor is het - bijzondere - rechtsmiddel van herziening echter niet bedoeld.

Het verzoek om herziening dient daarom te worden afgewezen.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door G.A.J. van den Hurk. De beslissing is, in tegenwoordigheid van R.J. van der Veen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 11 april 2006.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) R.J. van der Veen.