Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AW4351
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2006:AW4351
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: hoger beroep
Zaaknummer: 05/2035 WWB
Datum uitspraak: 18-04-2006
Wetsartikelen: art. 6:11 Awb
Essentie: Weigering bijstandsuitkering. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De Raad volgt appellante niet in haar stellingname dat zij als gevolg van ernstige psychische problemen niet in staat was tijdig bezwaar te maken dan wel de juiste persoon in te schakelen om haar belangen te behartigen.

 

 

Uitspraak enkelvoudige kamer 05/2035 WWB
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 februari 2005, 04/2931 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: College).

Datum uitspraak: 18 april 2006.
I. PROCESVERLOOP


Namens appellante heeft mr. J.C. Walker, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Namens appellante is een nader stuk ingezonden.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 6 maart 2006. Appellante is verschenen, bijgestaan door mr. Walker. Het College heeft zich - met voorafgaand bericht - niet laten vertegenwoordigen.
II. OVERWEGINGEN


Bij besluit van 12 januari 2004 heeft het College de aanvraag van appellante om een bijstandsuitkering afgewezen. Op 24 februari 2004 heeft appellante haar bezwaarschrift tegen dit besluit bij het College afgegeven. Bij besluit van 25 mei 2004 heeft het College het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens - niet verschoonbare - overschrijding van de bezwaartermijn. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellante tegen dit besluit ongegrond verklaard.

De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen. Dit betekent dat ook de Raad appellante niet volgt in haar stellingname dat zij als gevolg van ernstige psychische problemen niet in staat was tijdig bezwaar te maken dan wel de juiste persoon in te schakelen om haar belangen te behartigen, en evenmin in haar stellingname dat het College het besluit van 25 mei 2004 onzorgvuldig heeft voorbereid.

De Raad voegt aan het door de rechtbank overwogene nog toe, dat appellante in staat is gebleken - tijdig - haar zus in te schakelen om een bezwaarschrift voor haar op te stellen. Haar zus heeft het bezwaarschrift op 5 februari 2004 aan appellante gegeven. Appellante heeft het bezwaarschrift vervolgens op 24 februari 2004 bij het College afgegeven. Niet valt in te zien waarom appellante op 24 februari 2004 (één dag na het verstrijken van de bezwaartermijn) wel en in de periode van 5 februari 2004 tot en met 23 februari 2004 niet in staat zou zijn het bezwaarschrift in te dienen.

In hoger beroep is nog aangevoerd dat het College heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel door, anders dan gebruikelijk, in het geval van appellante niet bij de kennisgeving voor de hoorzitting in bezwaar aan te geven dat het bezwaarschrift te laat was ingediend. De Raad ziet echter niet dat het gelijkheidsbeginsel meebrengt dat een bestuursorgaan in alle gevallen de bezwaarschriftprocedure op dezelfde wijze zou moeten inrichten. Bovendien is appellante tijdens de hoorzitting ten volle in de gelegenheid gesteld - mogelijke - gronden voor verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding naar voren te brengen.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

Voor een veroordeling in de proceskosten is geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons. De beslissing is, in tegenwoordigheid van T. Hemelrijk-van den Oudenalder als griffier, uitgesproken in het openbaar op 18 april 2006.

(get.) T.G.M. Simons.

(get.) T. Hemelrijk-van den Oudenalder.