Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AX5374
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2006:AX5374
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: hoger beroep
Zaaknummers: 05/3952 WWB en 05/4756 WWB
Datum uitspraak: 24-05-2006
Wetsartikelen: art. 8:118 Awb
Essentie: Proceskostenveroordeling na intrekking van het hoger beroep door het bestuursorgaan. De Raad wijst het verzoek van betrokkene toe om het college te veroordelen in de kosten die betrokkene in verband met de behandeling van het hoger beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

 

 

Uitspraak enkelvoudige kamer 05/3952 WWB en 05/4756 WWB
U I T S P R A A K
als bedoeld in artikel 21a van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 4 mei 2005, 05/1002 en 05/1004 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

[betrokkene], wonende te [woonplaats] (hierna: betrokkene),

en

appellant.

Datum uitspraak: 24 mei 2006.
I. PROCESVERLOOP


Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

Bij brief van 31 oktober 2005 heeft appellant het hoger beroep ingetrokken.

Bij brief van 13 december 2005 heeft mr. A.M. van den Hurk, advocaat te Amsterdam, namens betrokkene aan de Raad verzocht appellant te veroordelen in de proceskosten.

Appellant heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een verweerschrift in te dienen.

Met toestemming van partijen heeft de Raad bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft, waarna het onderzoek is gesloten.
II. OVERWEGINGEN


Artikel 21a, eerste lid, eerste volzin, van de Beroepswet bepaalt dat in geval van intrekking van het hoger beroep door het bestuursorgaan, het bestuursorgaan op verzoek van een partij bij afzonderlijke uitspraak met overeenkomstige toepassing van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden veroordeeld in de kosten.

De Raad stelt vast dat appellant het hoger beroep heeft ingetrokken en dat namens betrokkene een verzoek om veroordeling van appellant in de proceskosten van betrokkene is gedaan.

De Raad ziet aanleiding om appellant te veroordelen in de kosten die betrokkene in verband met de behandeling van het hoger beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.
De kosten worden, ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht, begroot op € 322,--.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Veroordeelt appellant in de kosten van betrokkene tot een bedrag van € 322,--, te betalen door de gemeente Amsterdam aan de griffier van de Raad.

Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons. De beslissing is, in tegenwoordigheid van T. Hemelrijk-van den Oudenalder als griffier, uitgesproken in het openbaar op 24 mei 2006.

(get.) T.G.M. Simons.

(get.) T. Hemelrijk-van den Oudenalder.