De enkelvoudige kinderbijslag bedraagt per kind per kwartaal:

Aantal kinderen 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar
Per kind |221,49 |268,95 |316,41

 

Het extra bedrag aan kinderbijslag, bedoeld in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, indien het kind is aangewezen op intensieve zorg, bedraagt over het kalenderjaar waarover dubbele kinderbijslag is ontvangen €|2200,64.

Zie ook: Algemene Kinderbijslagwet en nadere regelgeving.

 
1. Zie de geschiedenis bij artikel 12 van de AKW voor de normbedragen vanaf 1996 (met toelichting).