Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vergoedingen voor re-integratievoorzieningen zoals door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld (zie ook: Normbedragenbesluit 2018 en Protocol voorzieningen UWV):

Code Beschrijving Vanaf
01-01-2018
Vanaf
01-01-2019
Werk Onder-
wijs
ALGEMENE NORMBEDRAGEN
Drempelbedrag voorzieningen
B11 Drempelbedrag waar beneden geen vergoeding wordt verleend (kostenbedrag inclusief BTW).
Toelichting: Voorzieningen die minder dan dit bedrag kosten, worden niet vergoed. Meerdere aangevraagde voorzieningen die ieder minder kosten dan het drempelbedrag kunnen worden opgeteld en vergoed.
|135,50 |138,72 X X
VERVOERSVOORZIENINGEN
Referentieauto
C18-II Normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW).
Toelichting: Een referentieauto is een gemiddeld type auto standaard voorzien van faciliteiten.
|28 816,00 |28 816,00 X X
C18-III Eigen bijdrage verzekeringskosten bij noodzakelijke aanschaf van een auto boven de kosten van de referentieauto.
Toelichting: Dit maandelijkse bedrag wordt op de feitelijke maandelijkse kosten in mindering gebracht (eigen bijdrage).
|96,49 |96,49 X X
C18-IV Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting bij noodzakelijke aanschaf van een auto boven de kosten van een referentieauto.
Toelichting: Dit maandelijkse bedrag wordt op de feitelijke maandelijkse kosten in mindering gebracht (eigen bijdrage).
|34,00 |34,00 X X
Inkomensgrenzen voor vervoersvoorzieningen voor het woon-werk- en het privévervoer
C20-I Inkomensgrens woon-werk- en privévervoer.
Toelichting: Deze inkomensgrens geldt niet voor het woon-schoolvervoer. Boven deze inkomensgrens is geen vergoeding mogelijk, behalve voor (rolstoel)taxivervoer. Hiervoor is soms vergoeding mogelijk.
|37 1238,34 |37 238,34 X X
C20-III Inkomensgrens woon-werk- en privévervoer als in één gezin meer vervoersvoorzieningen nodig zijn.
Toelichting: Deze inkomensgrens geldt niet voor het woon-schoolvervoer.
|55 858,02 |55 858,02 X X
Kilometervergoeding bruikleenauto van Welzorg
C22 Kilometervergoeding bruikleenauto.
Toelichting: Deze vergoeding is bedoeld voor de brandstofkosten van een auto. De eigen bijdrage gaat hier nog wel van af.
|0,13 |0,13 X X
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Personenauto.
Toelichting: Dit is een vergoeding voor het bezit en gebruik van een eigen auto. De eigen bijdrage gaat hier nog wel van af.
|0,49 |0,49 X X
C25-V Bestelauto/busje.
Toelichting: Dit is een vergoeding voor het bezit en gebruik van een eigen bestelauto of busje. De eigen bijdrage gaat hier nog wel van af.
|0,61 |0,61 X X
Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer
C26-I Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer.
Toelichting: Gemiddelde kosten van één kilometer openbaar vervoer in Nederland die op de woon-werkvergoeding in mindering worden gebracht. Dit bedrag is de eigen bijdrage.
|0,14 |0,14 X  
C26-II Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III.
Toelichting: De kosten zijn gelijk aan de kosten van het bezit en gebruik van een eigen auto. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de (rolstoel)taxikosten of de kosten van speciale auto’s.
|0,49 |0,49 X  
Vervoerskostenvergoeding voor privékilometers
C31 Taxikostenvergoeding.
Toelichting: Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon-werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.
|3989,79 |3989,79 X X
C32 Vergoeding voor visueel gehandicapten.
Toelichting: Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon-werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.
|1993,37 |1993,37 X X
C33 Rolstoeltaxikostenvergoeding.
Toelichting: Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon-werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.
|4874,82 |4874,82 X X
C34 Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer).
Toelichting: Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon-werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.
|1777,03 |1777,03 X X
Begeleidingskosten
C71 Vergoeding reiskosten begeleider per jaar.
Toelichting: Jaarlijkse vergoeding als de arbeidsgehandicapte klant niet zelf kan reizen en de begeleider een deel niet samen kan reizen (bijvoorbeeld de terugweg).
|861,83 |861,83 X X
VOORZIENINGEN VOOR INTERMEDIAIRE DIENSTVERLENING
E17-I Uurvergoeding geregistreerde tolk gebarentaal of schrijftolk (bedrag exclusief BTW).
Toelichting: Registratie van tolk op www.stichtingrtg.nl.
|53,25 |53,25 X X
E17-III Uurvergoeding intermediaire dienstverleners visueel gehandicapten en motorisch gehandicapten (bedrag exclusief BTW). NB: communicatieassistent is komen te vervallen per 1 januari 2015. |20,35 |20,84 X X
E17-A1 Reisvergoeding geregistreerde doventolk per kilometer (bedrag exclusief BTW). |0,69 |0,69 X X
E17-A3 Reisvergoeding intermediaire dienstverleners visueel gehandicapten en motorisch gehandicapten (bedrag exclusief BTW). NB: communicatieassistent is komen te vervallen per 1 januari 2015.
Toelichting: Inclusief vergoeding voor gereisde werktijd; reisvergoeding voor student-tolk is vervallen.
|0,31 |0,31 X X
MEENEEMBARE VOORZIENINGEN
G22-I Computer/laptop/tablet (eenmaal per vier jaar) (bedrag inclusief BTW).
Toelichting: De vergoeding is gericht op een middel zonder aanpassingen.
|801,00 |801,00 X X
BRUIKLEENVERSTREKKING
I12 Een voorziening wordt in bruikleen verstrekt als deze meer kost dan het vastgestelde bedrag (beneden dit bedrag verstrekking in eigendom).
Toelichting: In geval van bruikleen kunnen additionele kosten als onderhoud en reparatie door het UWV worden vergoed.
|3595,37;
contractuele uitzondringen mogelijk
|3595,37;
contractuele uitzondringen mogelijk
X X
JOBCOACHING/PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING (alleen werkvoorziening)
Q1 Uurvergoeding voor jobcoaching/persoonlijke ondersteuning (bedrag exclusief BTW). |75,82 |75,82 X  
NORMBEDRAGEN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
Z1 Inkomensgrens startende zelfstandigen drie jaar na de start.
Toelichting: Op basis van het gemiddelde jaarinkomen van de voorgaande drie arbeidsjaren wordt vastgesteld of de zelfstandige nog in aanmerking komt voor vergoeding van voorzieningen. Het gemiddelde jaarinkomen mag dan niet hoger zijn dan het normbedrag Z1.
|83 489,52 |84 892,14 X  
Z2 Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen vóór en ná de start (bedrag vergoeding inclusief BTW). |3756,53 |3819,64 X  
Z3 Voorbereidingskrediet startende zelfstandige (bedrag vergoeding inclusief BTW).
Toelichting: Dit bedrag is bestemd voor oriënterende activiteiten van de starter zoals netwerkcontacten en vakbeurzen. De indexering van het bedrag Z3 volgt de jaarlijkse indexering van het starterskrediet door SZW.
|2938,32 |2987,68 X  
INTERNE JOBCOACHING (alleen werkvoorziening)
Q2 Subsidiebedrag voor interne jobcoaching voor een dienstbetreking    
  Begeleidingsregimes Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 e.v.
  licht |2700,00 |1400,00 |1400,00
  midden |4500,00 |2700,00 |1400,00
  intensief |6800,00 |4500,00 |2700,00
  Subsidiebedrag voor interne jobcoaching voor een proefplaatsing    
  Begeleidingsregimes  
  licht |500,00
  midden |600,00
  intensief |750,00