De vergoedingen voor re-integratievoorzieningen zoals door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld:

Codexx Beschrijving Normbedrag geldend op en na
01-01-2021
Normbedrag geldend op en na
01-07-2021
ALGEMENE NORMBEDRAGEN
Drempelbedrag voorzieningen
B11 Drempelbedrag (excl. BTW) |143,45 |145,25
VERVOERSVOORZIENINGEN
Referentieauto
C18-II Normbedrag referentieauto (incl. BTW) |5159,27 |5159,27
C18-III Eigen bijdrage verzekeringskosten |54,76 |54,76
C18-IV Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting |47,90 |47,90
Inkomensgrenzen voor vervoersvoorzieningen
C20-I Inkomensgrens vervoersvoorzieningen |40 819,84 |40 819,84
C20-III Inkomensgrens vervoersvoorzieningen |61 229,75 |61 229,75
Kilometervergoeding bruikleenauto
C22 Kilometervergoeding bruikleenauto |0,14 |0,14
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto |0,37 |0,37
C25-V Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus |0,51 |0,51
Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer
C26-I Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I |0,18 |0,18
C26-II Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III |0,37 |0,37
C27 Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer |233,28 |233,28
Vervoerskostenvergoeding voor privékilometers
C31 Taxikostenvergoeding leefdomein |5751,23 |5751,23
C32 Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking |2875,61 |2875,61
C33 Rolstoeltaxivergoeding leefdomein |7340,97 |7340,97
C34 Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein |2875,61 |2875,61
Begeleidingskosten
C71 Vergoeding reiskosten voor een begeleider |1421,05 |1421,05
VOORZIENINGEN VOOR INTERMEDIAIRE DIENSTVERLENING
E17-I Uurvergoeding geregistreerde tolk werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW) |57,85 |57,85
E17-II Uurvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW) |59,43 |59,43
E17-III Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW) |22,64 |22,64
E17-A1 Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW) |0,73 |0,73
E17-A2 Reisvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW) |0,62 |0,62
E17-A3 Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW) € 0,34 € 0,34
MEENEEMBARE VOORZIENINGEN
G22-I Vergoeding computer (bedrag incl. BTW) |834,34 |834,34
BRUIKLEENVERSTREKKING
I12 Normbedrag voor verstrekking in bruikleen (contractuele uitzonderingen zijn mogelijk) |2996,80 |2996,80
PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING/JOBCOACHING
Q1 Uurvergoeding voor persoonlijke ondersteuning/jobcoaching (bedrag excl. BTW) |92,39 |92,39
Q2 Subsidiebedrag voor interne jobcoaching:
  begeleidingsregime jaar 1 licht |2932,92 |2932,92
  begeleidingsregime jaar 1 midden |4996,83 |4996,83
  begeleidingsregime jaar 1 intensief € 7386,62 € 7386,62
  begeleidingsregime jaar 2 licht € 1520,77 € 1520,77
  begeleidingsregime jaar 2 midden € 2498,42 € 2498,42
  begeleidingsregime jaar 2 intensief € 3693,31 € 3693,31
  begeleidingsregime jaar 3 licht € 1520,77 € 1520,77
  begeleidingsregime jaar 3 midden € 1520,77 € 1520,77
  begeleidingsregime jaar 3 intensief € 2932,92 € 2932,92
  Subsidiebedrag voor interne jobcoaching voor een proefplaatsing:
  begeleidingsregime licht € 543,13 € 543,13
  begeleidingsregime midden € 651,76 € 651,76
  begeleidingsregime intensief € 869,01 € 869,01
NORMBEDRAGEN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
Z1 Inkomensgrens voor startende zelfstandige € 91 195,15 € 91 195,15
Z2 Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen vóór en na de start (bedrag excl. BTW) € 4103,78 € 4103,78
Z3 Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW) € 3191,82 € 3191,82
Z4 Starterskrediet € 37816,86 € 37816,86