De netto-uitkering inclusief vakantietoeslag, genoemd in artikel 5 van de Ioaw, bedraagt per maand: ¹

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, beiden 21 jaar of ouder, ieder |x770,50
Alleenstaande woningdeler |x770,50
Alleenstaande 23 jaar of ouder |1078,70

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 5 van de Ioaw voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 1996.

 

De brutogrondslag inclusief vakantietoeslag als bedoeld in artikel 5 van de Ioaw bedraagt per maand: ²

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, beiden 21 jaar of ouder, tezamen |1695,60
Alleenstaande woningdeler || 847,80
Alleenstaande 23 jaar of ouder |1338,14

2. Zie ook: Regeling vaststelling grondslagen Ioaw.