Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De netto-uitkering inclusief vakantietoeslag, genoemd in artikel 5 onderscheidenlijk artikel 63b van de Ioaz, bedraagt per maand: ¹

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, ieder |x711,83
Alleenstaande |x996,56
Alleenstaande woningdeler |x783,01

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 5 van de Ioaz voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 1996.

 

De brutogrondslag inclusief vakantietoeslag als bedoeld in artikel 5 van de Ioaz bedraagt per maand: ²

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, tezamen |1646,58
Alleenstaande |1271,48
Alleenstaande woningdeler || 935,33

2. Zie ook: Regeling vaststelling grondslagen Ioaz.