Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

NORMBEDRAGEN

A.  Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen 2005 (Rva 2005)

B.  Regeling opvang asielzoekers (ROA)

C.  Regeling verstrekkingen bepaalde categorieŽn vreemdelingen (Rvb)

D.  Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Zorgwet VVTV)

per 1 januari 2012

 

Deze pagina is opgeheven. Zie:

- Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere vreemdelingen 2005
- Regeling opvang asielzoekers
- Regeling verstrekkingen bepaalde categorieŽn vreemdelingen

 

 

 

 
A.
  Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen 2005 (Rva 2005)


De wekelijkse financiŽle toelage bedraagt:

Categoriexxxxx
centra

|Persoon|
van 0 t/m 11 jaar
xPersoonx
van 12 t/m 18 jaar
x|Persoonx|
van 18 jaar of ouder
Alleenstaande
minderjarige
vreemdeling
Toeslag
eenouder-
gezin
Centra waar bewoners volledig zelf het eten verzorgen: Ä|36,33 Ä|43,49 Ä|56,63 Ä|53,10 Ä|29,21
Centra waar bewoners zelf ontbijt en lunch verzorgen: Ä|13,31 Ä|16,56 Ä|33,23 Ä|29,53 Ä|23,18
Centra waar alle maaltijden verstrekt worden: Ä|4,04 Ä6,05 Ä|17,63 Ä|14,12 Ä|11,60

Voor verrichte werkzaamheden in het centrum kan de vreemdeling recht hebben op een vergoeding van ten hoogste Ä|13,80 per week.

De vreemdeling die over een vermogen beschikt dat meer bedraagt dan de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Wet werk en bijstand of die inkomsten heeft, anders dan kinderbijslag of bovengenoemde inkomsten, is een vergoeding verschuldigd in de kosten van zijn opvang en die van zijn gezinsleden. De verschuldigde vergoeding per maand bedraagt ten hoogste de economische waarde van de feitelijk geboden verstrekkingen.

Zie ook: Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere vreemdelingen 2005.

 

 

B.  Regeling opvang asielzoekers (ROA)


De persoonlijke toelage voor de kosten van persoonlijk levensonderhoud bedraagt:

Categoriexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per maand

Per dag
Alleenstaande: Ä|201,93 Ä|6,65
Alleenstaande ouder met minderjarige kinderen: Ä|276,81 Ä|9,10
Echtpaar of samenlevingsverband van twee personen (per persoon): Ä|181,51 Ä|5,97
Asielzoeker van 18 t/m 20 jaar, zijnde een kind van een andere asielzoeker: Ä95,29 Ä|3,13
Kind van 0 t/m 5 jaar: Ä45,38 Ä|1,50
Kind van 6 t/m 11 jaar: Ä56,75 Ä|1,86
Kind van 12 t/m 17 jaar: Ä68,07 Ä|2,27

Vrijgekomen ROA-plaatsen worden sinds 1 januari 1996 niet meer herbezet, waardoor de door de gemeente uitgevoerde ROA-opvang als gevolg van natuurlijk verloop op termijn geleidelijk zal verdwijnen.

Zie ook: Regeling opvang asielzoekers.

 


C.  Regeling verstrekkingen bepaalde categorieŽn vreemdelingen (Rvb)


De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieŽn vreemdelingen (Rvb) voorziet sinds 1 juli 1998 in een bijstandsvervangende uitkering en een inschrijving in een ziekenfonds- en AWBZ-vervangende ziektekostenregeling voor de volgende categorieŽn vreemdelingen zonder status of verblijfsvergunning:
1. vermoedelijke slachtoffers van vrouwenhandel;
2. getuige-aangevers en -vormers;
3. gezinsherenigers en -vormers;
4. (ex-)asielzoekers die vůůr 1 juli 1998 een vergunning tot verblijf (VTV) hebben aangevraagd en wier recht op algemene bijstand op grond van de Koppelingswet is beŽindigd.

De vaststelling van het recht op en de hoogte van de Rvb-uitkeringen is gebaseerd op de systematiek van de Wet werk en bijstand.

 

 

D.  Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Zorgwet VVTV)


Ingevolge de Zorgwet VVTV dient de gemeente voor de houder van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) zorg te dragen voor huisvesting, levering van verwarming, energie en water, de inrichting van de woonruimte, een ziektekostenverzekering, een WA-verzekering, een vergoeding voor buitengewone kosten en een persoonlijke toelage.

Met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 per 1 april 2001 is de Zorgwet VVTV komen te vervallen en worden er vanaf die datum geen nieuwe VVTV's meer verleend. Gemeenten dienen uiterlijk vůůr 1 oktober 2001 alle VVTV-ers onder de nieuwe regelgeving te brengen en de Zorgwet-uitkering te beŽindigen. Ex-VVTV-ers die in procedure zijn, blijven tot vier weken nadat zij zijn uitgeprocedeerd recht houden op de voorzieningen van de Zorgwet.

De persoonlijke toelage bedraagt per maand:
1. voor een VVTV-er jonger dan 18 jaar: Ä|75,75;
2. voor een VVTV-er van 18 jaar of ouder: Ä|248,05.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | normbedragen | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x