De inkomensvoorziening bedraagt netto per maand: ¹

Categoriexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Artikel
WIJ
Uitkering
incl. VT
Uitkering
excl. VT
5,0%
VT
Alleenstaanden: 26 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande 18, 19 of 20 jaar   |  228,04 |  216,64 |11,40
alleenstaande 21 t/m 26 jaar   | 659,93 | 626,93 |33,00
Alleenstaande ouders: 27      
alleenstaandeouder 18, 19 of 20 jaar   | 492,01 | 467,41 |24,60
alleenstaandeouder 21 t/m 26 jaar   | 923,90 | 877,70 |46,19
Gehuwden zonder kinderen: 28:1      
gehuwden; beiden 18, 19 of 20 jaar   | 456,08 | 433,28 |22,80
gehuwden; één 18, 19 of 20, één 21 t/m 26 jaar   | 887,97 | 843,57 |44,40
gehuwden; beiden 21 t/m 26 jaar   |1319,85 |1253,86 |65,99
Gehuwden met kinderen: 28:2      
gehuwden; beiden 18, 19 of 20 jaar   | 720,05 | 684,05 |36,00
gehuwden; één 18, 19 of 20, één 21 t/m 26 jaar   |1151,94 |1094,34 |57,60
gehuwden; beiden 21 t/m 26 jaar   |1319,85 |1253,86 |65,99
Verblijf in een inrichting: 29      
alleenstaande ofalleenstaande ouder 29:1 | 293,92 | 279,22 |14,70
+ toeslag €|45,00 (incl.VT) 29:2 | 338,92 | 321,97 |16,95
gehuwden 29:1 | 457,15 | 434,29 |22,86
+ toeslag €|83,00 (incl.VT) 29:2 | 540,15 | 513,14 |27,01
Maximale gemeentelijke toeslag: 30:2      
alleenstaande of alleenstaande ouder   | 263,97 | 250,77 |13,20

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van de artikelen 26 tot en met 30 van de WIJ voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 oktober 2009.