Voor de studiefinanciering voor deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs van 18 jaar of ouder gelden van 1 augustus 2021 t/m 31 december 2021 de volgende maximummaandbedra-gen:

  Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs   |87,37 |285,15
Maximale aanvullende beurs |359,23 |382,29
Lening ¹ |190,34 |190,34

1. Indien alleen nog maar mag worden geleend, geldt daarvoor van 1 augustus 2021 t/m 31 december 2021 een maximummaandbedrag van €|988,93.

 

 
Voor de studiefinanciering voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs gelden van 1 september 2021 t/m 31 december 2021 de volgende maximummaandbedragen:

Lening 507,39
Aanvullende beurs ¹ 413,78
Collegegeldkrediet |    90,33

1. Indien geen of minder recht op aanvullende beurs bestaat, kan het ontbrekende bedrag worden bijgeleend.

 

Zie ook: Wet studiefinanciering 2000.