Tegemoetkoming scholieren voor degene van 18 jaar of ouder die volledig dagonderwijs volgt dat geen beroepsonderwijs of hoger onderwijs is:

De basistoelage, waar iedere scholier recht op heeft, bedraagt van 1 januari 2021 t/m 31 juli 2021 per maand:

Woonsituatie Basistoelage
Thuiswonend |120,28
Uitwonend |280,45

 
De aanvullende toelage, die afhankelijk is van het belastbaar inkomen van de wettelijke vertegenwoordiger(s), bedraagt van 1 januari 2021 t/m 31 juli 2021 per maand maximaal:

Voortgezet onderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten onderbouw |82,64
Schoolkosten bovenbouw |90,47
   
Voortgezet speciaal onderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten (zorgpremie) |54,89
   
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten |121,02
   
Particulier voortgezet onderwijs Aanvullende toelage
Schoolkosten onderbouw |113,14
Schoolkosten bovenbouw |121,02

 

Zie ook: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.