De bruto-uitkering inclusief vakantietoeslag, genoemd in artikel 15 en 16 van de Wwik, bedraagt per maand: ¹

Categorie Uitkering
incl. VT
Hoogte van de uitkering (artikel 15):
Alleenstaande |  745,39
Alleenstaande ouder |1034,28
Gehuwden |1103,51
Maximale hoogte van de uitkering bij definitieve vaststelling (artikel 16):
Alleenstaande |1550,63
Alleenstaande ouder |2010,67
Gehuwden |2149,97

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 15 en 16 van de Wwik voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 2005.