Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
           
   

 

ABW  PRAKTIJK

 
     
 
 

Abw
praktijk

 

 

  xx  

 

Bijgewerkt tot en met 31 december 2003
 
(Voor het werken van de knoppen is Java nodig)

 

 
TREFWOORDENREGISTER
 
 

xx Voorwoord
xxxxxx 1.  Het handboek "Abw-praktijk"
2.  Gebruiksaanwijzing
x
xx
xx Hoofdstuk 1  -  Inleiding Algemene bijstandswet
xxxxxx 1.  De Algemene bijstandswet
2.  Poortwachtersfunctie van sociale dienst en CWI
3.  Bijstand als vangnet
4.  Uitstroom en bijstand
5.  Het individualiseringsbeginsel
6.  Uitvoering van de Abw
x
xx
 
xx Hoofdstuk 2  -  Kring van rechthebbenden
xxxxxx 1.  Inleiding
2.  Wettelijke uitsluiting van het recht op bijstand
3.  Gedetineerden en bijstand
4.  Personen jonger dan 21 jaar
5.  Vreemdelingen
6.  Dak- en thuislozen
7.  Nabestaanden en overlijdensuitkering
8.  Bijstand en vakantie
x
xx
Hoofdstuk 3  -  Voorliggende voorzieningen
1.  Inleiding
2.  Werknemersverzekeringen
3.  Volksverzekeringen
4.  Wet inschakeling werkzoekenden
5.  Ioaw
6.  Ioaz
7.  Bbz en Wvg
x
xx
Hoofdstuk 4  -  Vormen van bijstand
1.  Algemene en bijzondere bijstand
2.  Samenstelling van de algemenebijstandsuitkering
3.  Uitbetaling van de algemene bijstand
4.  Geldlening en borgtocht
5.  VKB/GKB, borgstelling, aanvullende bijstand
6.  Bijstand als geldlening
7.  Schuldenregeling en schuldsanering
x
xx
Hoofdstuk 5  -  Van aanvraag tot beroep
1.  De aanvraag
2.  Het onderzoek
3.  Het besluit
4.  Het herzieningsbesluit
5.  Bezwaar
6.  Beroep en hoger beroep
x
xx
Hoofdstuk 6  -  De bijstandsnorm
1.  Algemeen
2.  De gezamenlijke huishouding
3.  De alleenstaande van 21 jaar of ouder
4.  De alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder
5.  Pleegkinderen
6.  Personen van 18, 19 of 20 jaar
7.  Schoolverlaters van 21 t/m 26 jaar
x
xx

 

xx
 

 

   

 

 


home | register | afkortingen | inhoud Abw | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x