Staatsblad 1997, 1 (uitgegeven 10 januari 1997)
Wet van 21 november 1996 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1995 (slotwet)

Staatsblad 1997, 2 (uitgegeven 10 januari 1997)
Wet van 21 november 1996 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1995 (slotwet/rekening)

Staatsblad 1997, 3 (uitgegeven 10 januari 1997)
Wet van 29 november 1996 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1995

Staatsblad 1997, 4 (uitgegeven 10 januari 1997)
Wet van 11 december 1996 tot wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet

Staatsblad 1997, 5 (uitgegeven 10 januari 1997)
Besluit van 9 december 1996, houdende regelen ter zake van vergunningen voor biotechnologische handelingen bij dieren en ter zake van de Commissie biotechnologie bij dieren (Besluit biotechnologie bij dieren)

Staatsblad 1997, 6 (uitgegeven 10 januari 1997)
Wet van 11 december 1996 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997

Staatsblad 1997, 7 (uitgegeven 10 januari 1997)
Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst

Staatsblad 1997, 8 (uitgegeven 14 januari 1997)
Wet van 19 december 1996 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (slotwet)

Staatsblad 1997, 9 (uitgegeven 14 januari 1997)
Wet van 13 december 1996, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997

Staatsblad 1997, 10 (uitgegeven 14 januari 1997)
Besluit van 25 november 1996, houdende bekrachtiging van ten aanzien van politieambtenaren en de toenmalige reservepolitie toegepaste financiële maatregelen over de periode vanaf 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994

Staatsblad 1997, 11 (uitgegeven 16 januari 1997)
Wet van 11 december 1996 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 1997

Staatsblad 1997, 12 (uitgegeven 16 januari 1997)
Wet van 12 december 1996 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997

Staatsblad 1997, 13 (uitgegeven 16 januari 1997)
Besluit van 18 december 1996, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies voor technologische projecten in het belang van economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid (Besluit subsidies economie, ecologie en technologie)

Staatsblad 1997, 14 (uitgegeven 16 januari 1997)
Wet van 11 december 1996 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Staatsblad 1997, 15 (uitgegeven 21 januari 1997)
Besluit van 23 december 1996, houdende regels ter uitvoering van hoofdstuk 2 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens (Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens)

Staatsblad 1997, 16 (uitgegeven 21 januari 1997)
Rijkswet van 19 december 1996, houdende goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België

Staatsblad 1997, 17 (uitgegeven 21 januari 1997)
Besluit van 18 december 1996 tot wijziging van het Besluit mededingingsregelingen aanbestedingen en het Besluit marktverdelingsregelingen

Staatsblad 1997, 18 (uitgegeven 21 januari 1997)
Besluit van 20 december 1996, houdende intrekking van het Besluit subsidies windenergie

Staatsblad 1997, 19 (uitgegeven 23 januari 1997)
Besluit van 9 januari 1997, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 8 november 1996, houdende wijziging van het Besluit dierenvervoer 1994

Staatsblad 1997, 20V (verbeterblad; uitgegeven 9 september 1997)
Besluit van 15 januari 1997, houdende aanpassing en intrekking van een aantal koninklijke besluiten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk

Staatsblad 1997, 20 (uitgegeven 29 januari 1997)
Besluit van 15 januari 1997, houdende aanpassing en intrekking van een aantal koninklijke besluiten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.