Staatscourant 2000, 1, pag. 5 (uitgegeven 3 januari 2000)
Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten

Staatscourant 2000, 13, pag. 12 (uitgegeven 19 januari 2000)
Goedkeuring Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers

Staatscourant 2000, 15, pag. 33 (uitgegeven 21 januari 2000)
Wijziging bedrag artikel 43, tweede lid, onderdeel o, Algemene bijstandswet per 1 januari 2000

Staatscourant 2000, 16, pag. 9 (uitgegeven 24 januari 2000)
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 januari 2000, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/ATB/2000/931, tot verlening van een eenmalige uitkering ter tegemoetkoming in immateriële schade aan werknemers die ten gevolge van blootstelling aan asbest ernstig ziek zijn geworden (Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers)

Staatscourant 2000, 19, pag. 9 (uitgegeven 27 januari 2000)
Wijziging Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen

Staatscourant 2000, 21, pag. 14 (uitgegeven 31 januari 2000)
Wijziging Regeling schoonmaakdiensten particulieren

Staatscourant 2000, 22, pag. 12 (uitgegeven 1 februari 2000)
Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten in verband met nieuw model jaaropgave

Staatscourant 2000, 27, pag. 13 (uitgegeven 8 februari 2000)
Stimuleringsregeling sociale activering

Staatscourant 2000, 34, pag. 15 (uitgegeven 17 februari 2000)
Wijziging Maatregelbesluit Anw

Staatscourant 2000, 34, pag. 15 (uitgegeven 17 februari 2000)
Wijziging Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW

Staatscourant 2000, 42, pag. 12 (uitgegeven 29 februari 2000)
Wijziging Regeling uitbreiding kring verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Staatscourant 2000, 49, pag. 22 (uitgegeven 9 maart 2000)
Besluit indeling uitzendbedrijven

Staatscourant 2000, 51, pag. 9 (uitgegeven 13 maart 2000)
Wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik in verband met termijn onderzoek beroepsmatigheid kunstenaar

Staatscourant 2000, 51, pag. 9 (uitgegeven 13 maart 2000)
Wijziging Regeling inkomen kinderbijslag 1997 in verband met vaststelling vrijstelling voor 2000

Staatscourant 2000, 51, pag. 9 (uitgegeven 13 maart 2000)
Wijziging Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

Staatscourant 2000, 62, pag. 13 (uitgegeven 28 maart 2000)
Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet

Staatscourant 2000, 63, pag. 20 (uitgegeven 29 maart 2000)
Regeling erkenningscriteria voor jobcoachorganisaties

Staatscourant 2000, 64, pag. 18 (uitgegeven 30 maart 2000)
Wijziging Regeling ontheffing garantieplicht WAO overheidswerkgevers

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.