Staatscourant 1999, 20, pag. 22 (uitgegeven 29 januari 1999)
Rentewijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen [zie ook Stcrt. 1999, 28 en 30]

Staatscourant 1999, 23, pag. 6 (uitgegeven 3 februari 1999)
Wijziging Besluit nadere regelen aanvraag PMA

Staatscourant 1999, 27, pag. 7 (uitgegeven 9 februari 1999)
Wijziging Regeling inkomen kinderbijslag 1997

Staatscourant 1999, 27, pag. 9 (uitgegeven 9 februari 1999)
Regeling herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder wachttijd

Staatscourant 1999, 28, pag. 13 (uitgegeven 10 februari 1999)
Rentewijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen [zie ook Stcrt. 1999, 20 en 30]

Staatscourant 1999, 30, pag. 13 (uitgegeven 12 februari 1999)
Wijziging vermogen Ioaz per 1 januari 1999

Staatscourant 1999, 30, pag. 15 (rectificatie; uitgegeven 12 februari 1999)
Rectificatie rentewijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen [Stcrt. 1999, 20 en 28]

Staatscourant 1999, 37, pag. 11 (uitgegeven 23 februari 1999)
Besluit verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering bij hulpbehoevendheid (WAO, WAZ en Wajong) 1999

Staatscourant 1999, 40, pag. 5 (uitgegeven 26 februari 1999)
Wijziging Besluit vrijstelling verplichtingen WW

Staatscourant 1999, 40, pag. 7 (uitgegeven 26 februari 1999)
Wijziging van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1995 tot vrijstelling van verplichtingen op grond van de Algemene bijstandswet (Stcrt. 1995, 83) en van de Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz

Staatscourant 1999, 40, pag. 15 (uitgegeven 26 februari 1999)
Besluit uurloonschatting 1999

Staatscourant 1999, 44, pag. 8 (uitgegeven 4 maart 1999)
Wijziging Regeling hulpmiddelen 1996

Staatscourant 1999, 54, pag. 6 (uitgegeven 18 maart 1999)
Besluit schadebeleid

Staatscourant 1999, 54, pag. 8 (uitgegeven 18 maart 1999)
Wijziging diverse regelingen in verband met mogelijkheid tot geven waarschuwing in plaats van opleggen boete of maatregel

Staatscourant 1999, 54, pag. 9 (uitgegeven 18 maart 1999)
Wijziging Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.