Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, voor wat betreft de mijnwerkers

 

     Voor de toepassing van artikel 31 van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, ondertekend te 's-Gravenhage op 28 October 1952 (hierna genoemd "het Verdrag"), hebben de hoogste Nederlandse en Italiaanse administratieve autoriteiten, vertegenwoordigd door:

     van Nederlandse zijde:

     de Heer J.G. Suurhoff, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

     van Italiaanse zijde:

     de Heer Ezio Vigorelli, Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg,

     in gemeen overleg de navolgende regels vastgesteld met betrekking tot de wijze van toepassing van dat Verdrag op de mijnwerkers.

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit Accoord bevat nadere voorschriften met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag op de Italiaanse of Nederlandse onderdanen, die arbeid verrichten of verricht hebben in de mijnen van het ene of van het andere land, alsmede op hun rechtverkrijgenden en op de Italiaanse of Nederlandse onderdanen, die achtereenvolgens of om beurten werkzaam zijn geweest in de mijnen van het ene en van het andere land, alsmede op hun rechtverkrijgenden.

Artikel 2

Het Algemeen Administratief Accoord van 11 Februari 1955 met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag is van toepassing op de arbeiders, bedoeld in artikel 1 en op hun rechtverkrijgenden, onder voorbehoud van de bepalingen van dit Accoord.

Artikel 3

Voor de toepassing van het Verdrag worden als mijnen beschouwd de Italiaanse ondernemingen, die onderworpen zouden zijn aan de Nederlandse bijzondere regeling inzake het pensioenstelsel der mijnwerkers indien zij in Nederland gevestigd waren, te weten:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.