Zie ook:
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus ondertekend te Den Haag op 9 juli 2002

 

     Ingevolge artikel 34 van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus, ondertekend te Den Haag op 9 juli 2002, zijn de bevoegde autoriteiten:

     voor Nederland,

     de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

     voor de Republiek Cyprus,

     de Minister van Arbeid en Sociale Verzekering,

     voor de toepassing van het Verdrag de volgende bepalingen overeengekomen:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  • 2 Onder „Verdragsluitende Staten” wordt verstaan: de Verdragsluitende Staten bij het Verdrag.

  • 3 De overige in dit Akkoord gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in artikel 1 van het Verdrag of in dit Akkoord wordt gegeven.

Artikel 2. Verbindingsorganen

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.