Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Bijzondere Overeenkomst betreffende de ouderdomsuitkeringen ter uitvoering van het Bijzonder Protocol, dat deel uitmaakt van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek zijn ter uitvoering van het Bijzonder Protocol, dat deel uitmaakt van het op 28 oktober 1952 te 's-Gravenhage ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek, de volgende bepalingen overeengekomen:

 

Artikel 1

Italiaanse onderdanen die in Nederland wonen, ontvangen de ouderdomsuitkering, bedoeld in de Nederlandse wet van 24 mei 1947, onder dezelfde voorwaarden en tot eenzelfde bedrag als Nederlandse onderdanen.

Artikel 2

Voor Nederlandse en Italiaanse onderdanen die in Nederland wonen, geldt de voorwaarde, dat zij gedurende zes jaren onafgebroken hun woonplaats in Nederland moeten hebben gehad, als vervuld, indien:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.