Zie ook:
- Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko

 

     De bevoegde Nederlandse autoriteit, te weten:

     de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

     en

     de bevoegde Marokkaanse autoriteit, te weten:

     de Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken,

     Gezien punt 2 van het Slotprotocol van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Interim-Akkoord

  • a. wordt onder ā€˛Verdrag" verstaan het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko;

  • b. wordt onder ā€˛Administratief Akkoord" verstaan het Administratief Akkoord van 3 november 1972 met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko;

  • c. hebben de andere in dit Interim-Akkoord gebruikte begrippen de betekenis die eraan wordt toegekend in het Verdrag of het Administratief Akkoord.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 12 en 13, tweede en derde lid, van het Verdrag worden beschouwd als verstrekkingen krachtens de Marokkaanse wettelijke regelingen de verstrekkingen die worden verleend in overheids- en semi-overheidsziekenhuizen en -instellingen voor gezondheidszorg.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 12 en 13, tweede, derde en vierde lid, van het Verdrag worden beschouwd als gezinsleden krachtens de wettelijke regeling inzake de ziekteverzekering (verstrekkingen) in Marokko:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.