Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid, ondertekend te 's-Gravenhage de 7e Januari 1950

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid, ondertekend te 's-Gravenhage de 7e Januari 1950, zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1

Loonarbeiders of met dezen gelijkgestelden, die binnen het grondgebied van de Franse Republiek werkzaam zijn bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire post, de Nederlandse nationaliteit bezitten en niet definitief in Frankrijk gevestigd zijn, blijven onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, inzake sociale zekerheid, zelfs indien verwacht kan worden, dat hun werkzaamheid in dat land langer dan zes maanden zal duren.

Artikel 2

Loonarbeiders of met dezen gelijkgestelden, die binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden werkzaam zijn bij

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.