Zie ook:
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Protocol behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

     de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

     gezien het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ondertekend op 8 december 1987 (hierna te noemen „het Verdrag”), en het Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag, eveneens ondertekend op 8 december 1987, (hierna te noemen „Administratief Akkoord”), en erkennende de noodzaak enkele bepalingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord te verduidelijken,

     zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 9, eerste lid, van het Verdrag wordt een werkgever en een met de werkgever verbonden onderneming (als omschreven in de wetten van de Verdragsluitende Staat van wiens grondgebied de persoon wordt uitgezonden) beschouwd als een en dezelfde werkgever, op voorwaarde dat de persoon die de werkzaamheden op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat verricht verplicht is verzekerd ingevolge de wetten van de Verdragsluitende Staat van wiens grondgebied hij was uitgezonden zonder toepassing van dit Verdrag.

Artikel 2

[Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, red.]

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het Administratief Akkoord geeft het orgaan van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.