Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene Kinderbijslagwet

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Besluit beleidsregels SVB afwijking ingangsdatum uitkering
- Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen
- Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont
- Besluit regels export uitkeringen
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
- Besluit uitvoering kinderbijslag
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Controlevoorschriften AKW
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015
- Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen
- Regeling gelijkstelling pleegkinderen
- Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg
- Regeling uitzondering inlichtingenplicht
- Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2001 (vervallen)
- Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 (vervallen)
- Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006 (vervallen)
- Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000 (vervallen)
- Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW (vervallen)
- Besluit koranonderwijs AKW/Anw (vervallen)
- Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag (vervallen)
- Ghanabesluit AKW (vervallen)
- Maatregelbesluit AKW (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010 (vervallen)
- Regeling ex artikel 7 Algemene Kinderbijslagwet (vervallen)
- Regeling inkomen kinderbijslag 1997 (vervallen)
- Regeling klokuren 1998 (vervallen)
- Regeling klokuren 2010 (vervallen)
- Regeling recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland (vervallen)
- Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie (vervallen)
- Samenloopbesluit kinderbijslag (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Besluit beleidsregels SVB 2016
- Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank
- Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
- Wet beperking export uitkeringen
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen

 

 

Inhoudsopgave AKW

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 5b
Hoofdstuk II Kring der verzekerden art. 6 - 6a
Hoofdstuk III De kinderbijslag artt. 6b - 25
§ 1x Het recht op kinderbijslag artt. 6b - 13a
§ 2x Het geldend maken van het recht op kinderbijslag artt. 14 - 17h
§ 3x De betaling van de kinderbijslag artt. 18 - 25
Hoofdstuk IV Bijzondere bepalingen voor kinderen die vóór 1 oktober 1986 zijn geboren (vervallen) artt. 26 - 29
Hoofdstuk V De financiering artt. 29a - 29b
Hoofdstuk VI Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie artt. 29c - 32
Hoofdstuk VII Strafbepalingen artt. 33 - 40
Hoofdstuk VIII Slotbepalingen artt. 41 - 43
xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Bijlage Handelingen II 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961, 4953.
Handelingen II 1960-1961, blz. 4185-4253; 1961-1962, 4953; 1961-1962, blz. 3257-3294.
Bijlage Handelingen I 1961-1962, 4953.
Handelingen I 1961-1962, blz. 3213-3237.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 198Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 220Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 676Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691Staatsblad 1995, 692Staatsblad 1996, 227Staatsblad 1996, 248Staatscourant 1996, 121Staatscourant 1996, 243Staatsblad 1997, 33Staatsblad 1997, 96Staatscourant 1997, 124Staatsblad 1997, 760Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 267Staatsblad 1998, 446Staatsblad 1998, 387Staatscourant 1998, 243Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 250Staatscourant 1999, 119Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 594Staatsblad 1999, 601Staatsblad 2000, 40Staatscourant 2000, 117Staatsblad 2000, 286Staatsblad 2000, 496Staatscourant 2000, 243Staatsblad 2000, 593Staatsblad 2001, 67Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 128Staatsblad 2001, 225Staatscourant 2001, 114Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatscourant 2001, 237Staatsblad 2001, 625Staatscourant 2002, 116Staatscourant 2002, 246Staatscourant 2003, 122Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 524Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2003, 553Staatsblad 2004, 50Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2004, 728Staatsblad 2005, 573Staatscourant 2005, 249Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2005, 718Staatscourant 2006, 105Staatsblad 2006, 427Staatsblad 2006, 593Staatscourant 2006, 248Staatscourant 2007, 123Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 555Staatscourant 2008, 122Staatsblad 2008, 510Staatscourant 2008, 246Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 492Staatsblad 2009, 542Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2010, 74Staatsblad 2010, 350Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2011, 9Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 576Staatscourant 2011, 22935Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2012, 198Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 463Staatsblad 2012, 614Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 251Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2014, 238Staatsblad 2014, 227Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 504Staatsblad 2015, 50Staatsblad 2015, 464Staatscourant 2015, 46239Staatsblad 2016, 59 Staatscourant 2016, 33854Staatsblad 2016, 318Staatsblad 2016, 471 Staatscourant 2016, 67757Staatsblad 2017, 78Staatsblad 2017, 110Staatscourant 2017, 35155Staatsblad 2017, 484 Staatscourant 2017, 72518 Staatscourant 2018, 34835Staatsblad 2018, 424Staatsblad 2018, 478Staatscourant 2019, 35376Staatsblad 2019, 483 Staatscourant 2019, 69923.

 

 

WET van 26 april 1962, Stb. 1962, 160, tot vaststelling van een algemene kinderbijslagverzekering (Algemene Kinderbijslagwet). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1990, 128. Inwerkingtreding: 1 augustus 1962 (Stb. 1962, 256).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisOvWMvTStb. 1997, 789Stb. 1998, 203Stb. 2000, 496Stb. 2011, 9Stb. 2017, 78 + bis]
Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
c. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
d. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
e. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan de Sociale verzekeringsbank, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

 

Art. 2. [Begrip ingezetene]  [GeschiedenisOvWMvT]
Ingezetene in de zin van deze wet is degene die in Nederland woont.

 

Art. 3. [Woonplaats, vestigingsplaats]  [GeschiedenisOvWMvTStb. 2005, 710Stb. 2010, 350]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen welke in Nederland hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Nederland beschouwd.
-3. Hij die Nederland metterwoon heeft verlaten en binnen één jaar nadien metterwoon terugkeert zonder inmiddels in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of op het grondgebied van een andere mogendheid te hebben gewoond, wordt ook voor de duur van zijn afwezigheid geacht in Nederland te hebben gewoond.

 

Art. 4. [Begrip kind]  [GeschiedenisOvWMvTStb. 2010, 74]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder kind: eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind.
-2. Als eigen kind wordt beschouwd het kind:
a. van de vrouw die op grond van artikel 198 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als zijn moeder wordt aangemerkt;
b. van de man die op grond van artikel 199 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als zijn vader wordt aangemerkt;
c. van de man die op grond van artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding, tenzij het kind reeds op grond van artikel 199 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als eigen kind van een andere man wordt aangemerkt;
d. van de man wiens biologisch vaderschap door middel van DNA-onderzoek is vastgesteld, mits de man het kind feitelijk in relevante mate onderhoudt en het kind niet reeds tot een andere man in een familierechtelijke vaderschapsrelatie staat;
e. van de man die na toepassing van Nederlands internationaal privaatrecht tot het kind in een familierechtelijke vaderschapsrelatie staat.
-3. Als pleegkind wordt beschouwd het kind dat als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.
-4. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald in welke gevallen een kind met een pleegkind wordt gelijkgesteld. [Rgp]

 

Art. 5. Vervallen[GeschiedenisOvWMvT]

 

Art. 5a. [LBIO als medebelanghebbende]  [GeschiedenisStb. 1995, 198]
Bij een besluit ingevolge de artikelen 14, vierde lid, en 21 is mede belanghebbende het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

 

Art. 5b. Vervallen[GeschiedenisStb. 1997, 789Stb. 1999, 564Stb. 2001, 627 + bis]

 

 

HOOFDSTUK  II

Kring der verzekerden

 

Art. 6. [Kring verzekerden]  [GeschiedenisOvWMvTStb. 1998, 203Stb. 2000, 496 + bisStb. 2010, 74Stb. 2011, 9]
-1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene die:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.