Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene Kinderbijslagwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 24 september 2008

 

REGELING  EX  ARTIKEL  7  ALGEMENE  KINDERBIJSLAGWET

Vervallen
m.i.v. 25 september 2008
(art. VIII SZW-intrekkingsregeling 2008)

 
 

20 december 1991, Stcrt. 1991, 252
Inwerkingtreding: 1 januari 1992
(T.a.v. art. 7:10 AKW)

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 7, achtste lid, en artikel 26, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1990, 128);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel e,¹ van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een kind dat in de eerste maand van een kalenderkwartaal werkloos wordt, geacht op de eerste dag van die maand werkloos te zijn.
 
1. Volgens de redactie dient "artikel 7, eerste lid, onderdeel e" te worden vervangen door: artikel 7, tweede lid, onderdeel c.

 

Art. 2.
Voor de toepassing van artikel 7, achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een kind dat in de eerste maand van een kalenderkwartaal werkloos wordt, geacht op de eerste dag van die maand bij de Centrale organisatie werk en inkomen als werkzoekende te zijn geregistreerd, mits de feitelijke inschrijving bij de Centrale organisatie werk en inkomen plaatsvindt binnen één maand nadat de werkloosheid is ingetreden.

 

Art. 3.
De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 6 november 1984, nr. SV/84/3835, (Stcrt. 1984, 219) wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

 

 

's-Gravenhage, 20 december 1991.
De Staatssecretaris voornoemd,
E. ter Veld
.

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AKW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x