Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-10-2019   Wijziging Stcrt. 2019, 32609 Stcrt. 2019, 32609
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 41265 Stcrt. 2018, 41265
27-01-2018 01-10-2017 Wijziging Stcrt. 2018, 3892 Stcrt. 2018, 3892
01-10-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 32692 Stcrt. 2017, 32692
01-01-2017 01-10-2016 Wijziging Stcrt. 2016, 67374 Stcrt. 2016, 67374
01-10-2016   Wijziging Stcrt. 2016, 30570 Stcrt. 2016, 30570
01-01-2016 01-10-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 45268 Stcrt. 2015, 45268
01-10-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 14260 Stcrt. 2015, 14260
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 37104 Stcrt. 2014, 37104
  Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 33284 Stcrt. 2014, 33284

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000166464, tot aanwijzing van beroepsopleidingen en scholen en vaststelling van de afstand tussen deze en het woonadres van de verzekerde als bedoeld in de Algemene Kinderbijslagwet (Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1º, van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Als beroepsopleiding of school als bedoeld in artikel 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1º of 5ยบ, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt aangewezen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.