Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-04-2010 01-01-2010 Wijziging Stcrt. 2010, 6517 Stcrt. 2010, 6517
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 236 Stcrt. 2002, 236

 

 

3 december 2002/nr. SV/V&V/02/92862
Directie Sociale Verzekering
 
    
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op artikel 8 van de Algemene Kinderbijslagwet;
 
     Besluit:

 

 

Art. 1. Gelijkstelling met pleegkind
-1. Indien een kind onder gezag staat van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde als een eigen kind wordt onderhouden, wordt dit kind

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.