Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
08-02-1996   Nieuwe regeling Stcrt. 1996, 26 Stcrt. 1996, 26

 

 

31 januari 1996/nr. 96494

     Het College van toezicht sociale verzekeringen;
     Gelezen een verzoek van de Sociale Verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling voorlegging besluiten uitvoeringsinstanties;

     Besluit:

 

 

Goed te keuren het bijgevoegde Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont van 26 januari 1996 van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

 

 

Zoetermeer, 31 januari 1996.
College van toezicht sociale verzekeringen,
E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

     Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 16, eerste lid, en de daarop gebaseerde Controlevoorschriften AKW zoals bij Besluit van 12 februari 1993, Stcrt. 1994, 232, door het bestuur zijn vastgesteld, en artikel 19 van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Van de voorschriften zoals neergelegd in de artikelen 7, tweede lid, en 8 van de Controlevoorschriften AKW, alsmede van artikel 19 Algemene Kinderbijslagwet, zal

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.