Geschiedenis van dit reglement:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
02-02-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 2700 Stcrt. 2013, 2700

 

 

     Gelet op artikel 3 van de Beroepswet in verbinding met artikel 20, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie stelt het bestuur van de Centrale Raad van Beroep het navolgend reglement vast.

 

 

Art. 1. Vestigingsplaats
De Centrale Raad van Beroep is gevestigd en houdt zitting te Utrecht.

 

Art. 2. Openingstijden administratie
De administratie van de Centrale Raad van Beroep is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Art. 3. Organisatiestructuur
De Centrale Raad van Beroep is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:
a. het bestuur;
b. de afdeling, onderverdeeld in de werkstromen ambtenaren en pensioenen, bijstand, sociale verzekeringen en sociale voorzieningen;
c. het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.