Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Beroepswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

WRAKINGSREGELING  CENTRALE  RAAD  VAN  BEROEP
 
 

24 april 2007, Stcrt. 2007, 82
Inwerkingtreding: 1 mei 2007

 

 

 

 
     De Centrale Raad van Beroep heeft de als bijlage aan dit besluit gehechte Wrakingsregeling Centrale Raad van Beroep vastgesteld.

 

Utrecht, 24 april 2007.
Voor de Centrale Raad van Beroep,
J.G. Treffers, president
.

 

 

Art. 1. Het wrakingsverzoek
-1. Een verzoek om wraking dient:
a. afkomstig te zijn van een partij;
b. schriftelijk te worden gedaan, met dien verstande dat het gedurende het onderzoek ter zitting en gedurende het horen van partijen of getuigen in het vooronderzoek ook mondeling kan geschieden;
c. te worden gedaan zodra de feiten en omstandigheden waardoor volgens de verzoeker de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden aan de verzoeker bekend zijn geworden, onverminderd hetgeen de wet ter zake van het tijdstip van indiening bepaalt;
d. enige in dit verband van belang zijnde feiten en omstandigheden te vermelden waardoor volgens de verzoeker de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, met dien verstande dat alle feiten en omstandigheden tegelijk moeten worden voorgedragen; en
e. specifiek betrekking te hebben op één of meer leden van de kamer die de zaak behandelt.
-2. Een verzoek om wraking kan worden ingediend tot de dag waarop uitspraak wordt gedaan.

 

Art. 2. De wrakingskamer
-1. Tenzij in de wraking wordt berust, legt de kamer die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Beroepswet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x