Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Coördinatiewet Sociale Verzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2004

 

REGELING  ONKOSTENVERGOEDING  VRIJWILLIGERSWERK

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2005
(art. I, onderdeel J, Walvis)

 
 

28 augustus 1984, Stcrt. 1984, 172
Inwerkingtreding: 1 januari 1985
(T.a.v. art. 6:5 CSV)

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;
     Gelet op artikel 6, tiende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De vergoeding die de werknemer ontvangt ter zake van werkzaamheden die hij niet bij wijze van beroep in dienstbetrekking verricht voor doorgaans één privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, dan wel voor doorgaans één sportvereniging of -stichting die op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, wordt geacht te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van dienstbetrekking indien de waarde of het bedrag van die vergoeding doorgaans niet meer bedraagt dan €|21,00 per week, doch ten hoogste €|735,00 per jaar.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

 

 

's-Gravenhage, 28 augustus 1984.
De Staatssecretaris voornoemd,
L. de Graaf
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x