Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

UITKERINGSREGLEMENT  IOW  2009
 
 

27 oktober 2009, Stcrt. 2009, 18013
Inwerkingtreding: 1 december 2009
Vervalt m.i.v. 1 juli 2016
(T.a.v. art. 17 IOW)

 

 

 

 
27 oktober 2009
Nr. IVV/I/2009/25962

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 17 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. uitkering: uitkering in de zin van de IOW;
b. wijzigingsformulier: een door het UWV aan de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde ter beschikking gesteld formulier waarop deze de wijziging van de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt.

 

Art. 2. Aanvraag van uitkering
De aanvrager dient de aanvraag in op een daarvoor door het UWV beschikbaar gesteld formulier. Hij vult dit formulier volledig in en ondertekent dit.

 

Art. 3. Gegevensverstrekking aanvrager of uitkeringsgerechtigde
-1. De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde doet op een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | IOW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x