Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
15-12-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 241 Stcrt. 2002, 241

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/02/93627, houdende de vermogensoverdracht van het AAf over 2001

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De overdracht van vermogen ten laste van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds over het boekjaar 2001 bedraagt:
a. ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidfonds: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.