Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
24-01-2019   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 2724 Stcrt. 2019, 2724

 

 

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van14 januari 2019, houdende de aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in artikel 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019)

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op de artikelen 34, eerste lid, onderdeel a en d, 34a, 54, 55 en 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Tot toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de in artikel 34, eerste lid, onderdeel a en d, en 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde wet- en regelgeving en de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen worden aangewezen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.