Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

AANWIJZINGSWET  CONTROLEAUTORITEIT  EX  ARTIKEL  37  VERORDENING  BETREFFENDE  DE  WEDERZIJDSE  BIJSTAND  TUSSEN  DE  ADMINISTRATIEVE  AUTORITEITEN  VAN  DE  LIDSTATEN  EN  DE  SAMENWERKING  TUSSEN  DEZE  AUTORITEITEN  EN  DE  COMMISSIE  MET  HET  OOG  OP  DE  JUISTE  TOEPASSING  VAN  DE  DOUANE-  EN  LANDBOUWVOORSCHRIFTEN

Tekst zoals deze geldt op 11 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 29 april 1998 tot aanwijzing van een controleautoriteit als bedoeld in artikel 37 van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van de Europese Unie van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PbEG L 82)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Registratiekamer als nationale controleautoriteit te belasten met het onafhankelijk toezicht op de persoonsgegevens in het douane-informatiesysteem op communautair niveau dat is ingesteld bij de Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van de Europese Unie van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PbEG L 82);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

De controleautoriteit, bedoeld in artikel 37 van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van de Europese Unie van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x