BESLUIT van 27 januari 2005, Stb. 2005, 48, houdende nadere regels over de beroepsvereisten voor het beroep advocaat (Besluit beroepsvereisten advocatuur). Inwerkingtreding: 1 maart 2005 (Stb. 2005, 75).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2004, nr. 5325866/04/6;
     Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 62, eerste lid, van de Advocatenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 6 januari 2005, nr. W03.04.0627/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 januari 2005, nr. 5330212/05/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).