BESLUIT van 16 oktober 1964, Stb. 1964, 395, houdende vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur waarin termijnen zijn gesteld voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt. Inwerkingtreding: 25 november 1964.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
     Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 372/664;
     Gelet op artikel 7 van de Algemene termijnenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).