BESLUIT van 27 september 2007, nr. 07.003139, Stcrt. 2007, 194, houdende gelijkstelling van 24 december 2007, 2 mei 2008, 22 mei 2009 en 14 mei 2010 met een algemeen erkende feestdag. Inwerkingtreding: 10 oktober 2007.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 18 september 2007, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 5506716/07;
     Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).