BESLUIT van 7 juni 2010, nr. 10.001566, Stcrt. 2010, 9302, houdende gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag. Inwerkingtreding: 18 juni 2010.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 mei 2010, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 5655392/10;
     Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).