BESLUIT van 29 augustus 2005, Stb. 2005, 431, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Inwerkingtreding: 1 september 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 15 augustus 2005, nr. WDB 2005/489M;
     Gelet op artikel 38a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
     De Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2005, nr. W06.05.0382IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 26 augustus 2005, nr. WDB 2005/489M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).