[Regeling van 30 september 1992, Stcrt. 1992, 189. Inwerkingtreding: 2 oktober 1992]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 30a, zesde lid, en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en op de artikelen 29 en 69 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221), alsmede gelet op artikel LVIII van de Invoeringswet Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 222).

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).